Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vie' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_b9491_db0_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_b9491_db0_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_b9491_db0_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_b9491_db0_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Liên hệ - HACKED BY SNAKE2K1
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_b9491_db0_catalogues' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_b9491_db0_catalogues' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_b9491_db0_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_b9491_db0_news' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Liên hệ

Barbie Shop
Địa chỉ Shop 1: Số 92, đường số 8, P.11, Q.Gò Vấp, TP HCM


Địa chỉ Shop 2:  Số 269 Đường Quang Trung, P10, Q.Gò Vấp, Tp HCM

Hotline: 0932 666 202 - 0914 526 714 - 0932 10.11.39
Email : shopmyphambarbie@gmail.com
Tài khoản : Hà Lê Tuấn Đạt 6321 2051 59201 ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Sài Gòn

 

 
Địa chỉ